Podstawowe okna programu > Rejestr wyposażenia

Drukuj

Rejestr wyposażenia

W tym oknie możliwe jest przeprowadzanie działań związanych z rejestracją wyposażenia firmy.

Okno podzielone jest na dwie części. Lewa część może mieć układ okna wyborów lub drzewka katalogów w zależności od wybranej w dolnej części okna zakładki. W prawej części okna wyświetlana jest lista elementów wyposażenia, o zawartości zależnej od ustawień w lewej części okna oraz przyciski poleceń. Nagłówki kolumn tabeli w prawej części okna są równocześnie przyciskami sortującymi.

Opis elementów wyposażenia oznaczonych jako zlikwidowane, jest wyświetlany w kolorze szarym.

 

Nowy

Wybranie tego przycisku otwiera okno opisu elementu wyposażenia, w którym można wprowadzić nowy element.

 

kolumny

Ten przycisk umożliwia dodanie lub usunięcie wyświetlanych kolumn w kartotece. Wybranie przycisku otwiera okno, w którym można zaznaczyć lub odznaczyć kolumny do wyświetlenia bądź ukrycia.

 

Zestawienia

Wybranie tego przycisku rozwija listę poleceń uruchamiających wykonanie raportów i zestawień. Dostępne są:

Wykonaj raport

Wybranie tego polecenia otwiera okno Wybór wydruku w którym można zainicjować wykonanie wybranego raportu.

 

Operacje

Wybranie tego przycisku rozwija listę poleceń uruchamiających wykonanie operacji. Dostępne są:

Ustawianie znacznika

Wybranie tego polecenia otwiera dialog Ustawianie znacznika umożliwiając oznaczenie zaznaczonych elementów wyposażenia wybranym znacznikiem.

Usuwanie wyposażenia

Wybranie tego polecenia otwiera dialog Usuwanie wybranych elementów wyposażenia umożliwiając usunięcie zaznaczonych elementów.

Likwidacja wyposażenia

Wybranie tego polecenia otwiera dialog Likwidacja elementu wyposażenia uruchamiając procedurę oznaczenia elementu wyposażenia jako zlikwidowanego.

Anulowanie likwidacji

Wybranie tego polecenia otwiera dialog Anulowanie likwidacji elementu wyposażenia uruchamiając procedurę usuwania oznaczenia elementu wyposażenia jako zlikwidowanego.