Podstawowe okna programu > Kartoteka właścicieli > Właściciel > Sposób opodatkowania

Drukuj

Sposób opodatkowania

W tym dialogu można określić lub sprawdzić sposób opodatkowania właściciela, dla wybranego roku podatkowego.

 

Rok

Z tej rozwijanej listy należy wybrać rok dla którego zostanie przeprowadzona zmiana. Poniżej można wybrać opcję określającą sposób opodatkowania. Dostępne są:

według skali podatkowej

opodatkowanie liniowe

 

OK

Wybranie tego przycisku zapisuje wprowadzone informacje i zamyka dialog.