Podstawowe okna programu > Kartoteka właścicieli > Właściciel > Ulgi, straty, odliczenia

Drukuj

Ulgi, straty, odliczenia

W tym oknie można dla właściciela wprowadzić kwoty ulg, strat i odliczeń podlegające uwzględnieniu w deklaracjach podatkowych.

 

Rok

Z tej rozwijanej listy należy wybrać rok, dla którego ma zastosowanie wskazana kwota. Z kolejnej rozwijanej listy należy wybrać symbol deklaracji podatkowej, przy wypełnianiu której należy uwzględnić wskazaną kwotę.

Nowy

Wybranie tego przycisku powoduje dodanie nowego wiersza w tabeli poniżej. Zamiast przycisków Nowy i Usuń pojawiają się przyciski Zapisz i Anuluj.

Usuń

Wybranie tego przycisku powoduje usunięcie zaznaczonego wiersza w tabeli.

Zapisz

Wybranie tego przycisku zapisuje wprowadzone informacje.

Anuluj

Wybranie tego przycisku kończy pracę w trybie edycji wiersza bez zapisywania wprowadzonych informacji.

Poniżej znajduje się tabela z opisem kolejnych pozycji. Zawiera następujące kolumny:

Okres

W tym polu należy wybrać z rozwijanego kalendarza lub wpisać datę początku okresu odliczeń w formacie RRRR-MM-DD.

Pole deklaracji

Z tej rozwijanej listy należy wybrać pole deklaracji, w którym będzie wykazana określona w kolejnej kolumnie kwota.

Kwota

W tym polu należy wpisać przypadającą na wybrany okres kwotę odliczeń.

Opis

W tym polu należy wpisać opis przyczyny odliczenia.