Podstawowe okna programu > Rejestr środków trwałych

Drukuj

Rejestr środków trwałych

W tym oknie możliwe jest przeprowadzanie działań związanych z rejestracją i obsługą procesu użytkowania środków trwałych firmy.

Okno podzielone jest na dwie części. Lewa część może mieć układ okna wyborów, rodzajów lub drzewka katalogów w zależności od wybranej w dolnej części okna zakładki. W prawej części okna wyświetlana jest lista środków trwałych, o zawartości zależnej od ustawień w lewej części okna oraz przyciski poleceń. Nagłówki kolumn tabeli w prawej części okna są równocześnie przyciskami sortującymi.

Opis środków trwałych sprzedanych lub zlikwidowanych, jest wyświetlany w kolorze szarym.

 

Nowy

Wybranie tego przycisku otwiera okno opisu środka trwałego, w którym można wprowadzić nowy środek.

 

kolumny

Ten przycisk umożliwia dodanie lub usunięcie wyświetlanych kolumn w kartotece. Wybranie przycisku otwiera okno, w którym można zaznaczyć lub odznaczyć kolumny do wyświetlenia bądź ukrycia.

 

Zestawienia

Wybranie tego przycisku rozwija listę poleceń uruchamiających wykonanie raportów i zestawień. Dostępne są:

Wykonaj raport

Wybranie tego polecenia otwiera okno Wybór wydruku w którym można zainicjować wykonanie wybranego raportu.

 

Operacje

Wybranie tego przycisku rozwija listę poleceń uruchamiających wykonanie operacji. Dostępne są:

Ustawianie znacznika

Wybranie tego polecenia otwiera dialog Ustawianie znacznika umożliwiając oznaczenie zaznaczonych środków trwałych wybranym znacznikiem.

Usuwanie środka

Wybranie tego polecenia otwiera dialog Usuwanie wybranych środków trwałych umożliwiając usunięcie zaznaczonych środków.

Likwidacja środka

Wybranie tego polecenia otwiera dialog Likwidacja środka trwałego uruchamiając procedurę likwidacji środka trwałego.

Sprzedaż środka

Wybranie tego polecenia otwiera dialog Sprzedaż środka trwałego uruchamiając procedurę sprzedaży środka trwałego.

Księgowanie kwoty umorzenia

Wybranie tego polecenia otwiera dialog Księgowanie kwoty umorzenia uruchamiając procedurę tworzenia w KPiR zapisu dokumentującego zaliczenie w koszty odpisów amortyzacyjnych.

Skierowanie do amortyzacji

Wybranie tego polecenia otwiera dialog Skierowanie do amortyzacji uruchamiając procedurę skierowania do amortyzacji środka trwałego, który początkowo został umorzony jednorazowo.

Zmiana wartości

Wybranie tego polecenia otwiera dialog Zmiana wartości środka trwałego uruchamiając procedurę zmiany wartości środka trwałego.

Zmiana parametrów amortyzacji

Wybranie tego polecenia otwiera dialog Zmiana parametrów amortyzacji środka trwałego uruchamiając procedurę zmiany parametrów amortyzacji środka trwałego.

Wycofanie ostatniej operacji

Wybranie tego polecenia otwiera dialog Wycofanie ostatniej operacji dla środka trwałego uruchamiając procedurę odwrócenia skutków ostatniej operacji na wybranym środku.