Strona startowa

Drukuj

Dialog Usuwanie wybranych rachunków

W tym dialogu można potwierdzić zamiar usunięcia wybranych na liście rachunków.

 

Usunięcie wybranych rachunków jest operacją nieodwracalną. Jedyną możliwością odwrócenia usunięcia jest powtórne wprowadzenie rachunku.

 

OK

Wybranie tego przycisku spowoduje usunięcie wybranych rachunków.

Anuluj

Wybranie tego przycisku zamyka dialog bez usunięcie wybranych rachunków.