Strona startowa

Drukuj

Dialog Usuwanie wybranych przejazdów

W tym dialogu można potwierdzić zamiar usunięcia wybranych na liście przejazdów.

 

Usunięcie wybranych przejazdów jest operacją nieodwracalną. Jedyną możliwością odwrócenia usunięcia jest powtórne wprowadzenie przejazdu.

 

OK

Wybranie tego przycisku spowoduje usunięcie wybranych przejazdów.

Anuluj

Wybranie tego przycisku zamyka dialog bez usunięcie wybranych przejazdów.