Strona startowa

Drukuj

Okno Przejazd

W tym oknie można wprowadzić i modyfikować opis przejazdów stanowiących dla firmy koszt związany z eksploatacją pojazdu. W nagłówku widoczny jest kod pojazdu.

 

Edytuj

Przycisk ten pojawia się po zapisaniu wprowadzanego opisu. Wybranie tego przycisku przełącza opis w tryb edycji. Zamiast przycisku Edytuj pojawiają się przyciski Zapisz i Anuluj.

Zapisz

Wybranie tego przycisku zapisuje wprowadzone informacje.

Anuluj

Wybranie tego przycisku kończy pracę w trybie edycji bez zapisywania wprowadzonych informacji.

Data

W tym polu należy wpisać datę przejazdu w formacie RRRR-MM-DD.

Trasa

W tym polu należy wybrać z rozwijanej listy nazwę trasy przejazdu. Przycisk Trasy przejazdów otwiera okno słownika Trasy przejazdów zwiększając możliwości wyszukiwania. Po wybraniu trasy przejazdu atomatycznie zostaną wypełnione pola Dystans, Stawka i Kwota.

Cel przejazdu

W tym polu należy wpisać lub wybrać z rozwijanej listy opis celu przejazdu. Przycisk Dodaj na dole listy dodaje wpisany opis do słownika, natomiast przycisk Cele przejazdów otwiera okno słownika Cele przejazdów zwiększając możliwości wyszukiwania.

W środkowej części okna znajduje się tabela z listą firm, dla których pracuje właściciel pojazdu. Zaznaczenie pola wyboru obok nazwy firmy powoduje zaliczenie kosztów przejazdu do kosztów firmy. Jeżeli na liście jest więcej niż jedna zaznaczona firma, to koszt dzieli się automatycznie po równo na poszczególne firmy.

znacznik

Z rozwijanej listy należy wybrać znacznik, który zostanie przypisany do przejazdu.

 

Poniżej opisu jest sterownik kartoteki ster.

Widoczna w oknie ikona b_not0 oznacza, że z opisem związana jest notatka. Jeżeli notatka zawiera wprowadzone informacje to ikona zmienia się na b_not1. Kliknięcie na ikonie otwiera dialog Notatka.