Strona startowa

Drukuj

Okno Pojazd

W tym oknie można wprowadzić i modyfikować opis pojazdu.

 

Kod

W tym polu należy wpisać kod pojazdu. W zasadzie powinien to być jego numer rejestracyjny.

Edytuj

Przycisk ten pojawia się po zapisaniu wprowadzanego opisu. Wybranie tego przycisku przełącza opis w tryb edycji. Zamiast przycisku Edytuj pojawiają się przyciski Zapisz i Anuluj.

Zapisz

Wybranie tego przycisku zapisuje wprowadzone informacje.

Anuluj

Wybranie tego przycisku kończy pracę w trybie edycji bez zapisywania wprowadzonych informacji.

Marka

W tym polu należy wpisać markę pojazdu.

Rodzaj

Z tej rozwijanej listy należy wybrać grupę, której dane o kosztach jednostkowych będą wykorzystane do rozliczania wyjazdów.

Właścicielem pojazdu jest

Z pierwszej rozwijanej listy należy wybrać czy właściciel pojazdu jest właścicielem, czy też pracownikiem firmy. Z kolejne listy należy wybrać kod właściciela pojazdu.

znacznik

Z rozwijanej listy należy wybrać znacznik, który zostanie przypisany do pojazdu.

 

Widoczna w oknie ikona b_not0 oznacza, że z opisem związana jest notatka. Jeżeli notatka zawiera wprowadzone informacje to ikona zmienia się na b_not1. Kliknięcie na ikonie otwiera dialog Notatka.