Podstawowe okna programu > Wybór wydruku

Drukuj

Wybór wydruku

W tym oknie możliwe jest zainicjowanie procesu wykonywania raportu.

 

Informacje w oknie podzielone są na dwa panele Parametry wydruku i Drukarki.

 

OK

Ten przycisk polecenia powoduje wykonanie wybranego raportu.

Anuluj

Ten przycisk polecenia powoduje zamknięcie okna bez wykonywania raportów.