Ustawienia > VAT > Stawki VAT

Drukuj

Stawki VAT

W tym oknie widoczna jest lista stawek VAT dostępnych do wykorzystania.

 

Pod paskiem tytułu znajdują się przyciski sterujące:

Nowa

Przycisk ten powoduje dodanie nowej linii, w której można wpisać opis nowej stawki. Zamiast przycisków Nowa i Usuń pojawiają się przyciski Zapisz i Anuluj.

Usuń

Wybranie tego przycisku usuwa zaznaczoną pozycję na liście. Jeżeli wybrana do usunięcia stawka VAT była już wykorzystywana, to nie może być usunięta. Pojawi się wtedy komunikat z propozycją jej deaktywacji.

Zapisz

Wybranie tego przycisku zapisuje wprowadzoną stawkę VAT.

Anuluj

Wybranie tego przycisku przerywa wprowadzanie kolejnej pozycji na liście bez zapisywania wprowadzonych informacji.

 

W tabeli poniżej widoczna jest lista stawek VAT.

Wartość

Liczba w tej kolumnie służy do obliczeń kwot VAT. Zaznaczone pole wyboru przed liczbą oznacza, że stawka jest aktywna, tzn. dostępna do wykorzystywania w oknach programu.

Nazwa

W tej kolumnie należy wpisać nazwę służącą do identyfikacji stawki w oknach programu.

Opis

W tej kolumnie można wpisać opis wprowadzanej stawki.

Od

W tej kolumnie należy wpisać datę, od kiedy stawka obowiązuje.

Do

W tej kolumnie należy wpisać datę, do kiedy stawka obowiązuje.

 

Daty graniczne obowiązywania stawek nie są bezwzględne. W przypadku próby wykorzystanie stawki w okresie kiedy ona nie obowiązuje pojawi się jedynie komunikat ostrzegawczy, ale nie jest blokowane księgowanie dokumentów.