Ustawienia > Typy rejestrów

Drukuj

Typy rejestrów

W tym panelu dostępna jest lista typów rejestrów VAT stosowanych w programie. Są to następujące typy:

hmtoggle_plus1Rejestr sprzedaży
hmtoggle_plus1Rejestr zakupu