Ustawienia > Słowniki > Rodzaje uprawnienia

Drukuj

Rodzaje uprawnienia

W tym słowniku ewidencjonowane są opisy uprawnień niezbędnych do prowadzenia niektórych rodzajów działalności.

 

hmtoggle_plus1Przyciski

 

W tabeli poniżej widoczna jest lista pozycji słownika.

 

Pole wyboru w pierwszej kolumnie decyduje o tym, czy element słownika jest aktualnie aktywny w programie tzn. czy jest dostępny na liście w oknach opisu firmy. Zmiana następuje po kliknięciu na znaczniku.