Ustawienia > Słowniki > Jednostki miar

Drukuj

Jednostki miar

W tym słowniku ewidencjonowane są nazwy i skróty jednostek miar wykorzystywane w programie.

 

hmtoggle_plus1Przyciski

 

W tabeli poniżej widoczna jest lista pozycji słownika.

 

Pole wyboru w pierwszej kolumnie decyduje o tym, czy element słownika jest aktualnie aktywny w programie tzn. czy jest dostępny na liście w oknach zawierających pole J. m.. Zmiana następuje po kliknięciu na znaczniku.