Ustawienia > Słowniki > Cele przejazdów

Drukuj

Cele przejazdów

W tym słowniku ewidencjonowane są opisy celów przejazdów wykorzystywane do rozliczeń w oknie Kartoteka pojazdów programu.

 

hmtoggle_plus1Przyciski

 

W tabeli poniżej widoczna jest lista pozycji słownika.

 

Pole wyboru w pierwszej kolumnie decyduje o tym, czy element słownika jest aktualnie aktywny w programie tzn. czy jest dostępny na liście w oknach zawierających pole Cel przejazdu. Zmiana następuje po kliknięciu na znaczniku.