Ustawienia > Podatki

Drukuj

Podatki

W programie możliwe jest zdefiniowanie szeregu ustawień związanych z rozliczaniem danin publicznych. Ustawienia zgrupwane są w następujących panelach:

Deklaracje podatkowe

Inne

Skala podatkowa

Stawki ZUS

Terminy płatności

Umowy cywilnoprawne

Umowy o pracę