Ustawienia > Formy płatności > Formy płatności - Bankowe

Drukuj

Formy płatności - Bankowe

W tym oknie ewidencjonowane są opisy bankowych form płatności wykorzystywanych do rozliczeń w programie.

 

Pod paskiem tytułu znajdują się przyciski sterujące:

Nowa

Przycisk ten powoduje dodanie nowej linii, w której można opisać nową formę płatności. Zamiast przycisków Nowa i Usuń pojawiają się przyciski Zapisz i Anuluj.

Usuń

Wybranie tego przycisku usuwa zaznaczoną pozycję formy płatności

Zapisz

Wybranie tego przycisku zapisuje wprowadzoną pozycję listy.

Anuluj

Wybranie tego przycisku przerywa wprowadzanie kolejnej pozycji listy bez zapisywania wprowadzonych informacji.

W tabeli poniżej widoczna jest lista płatności bankowych. W polu Forma płatności należy wpisać nazwę, pod jaką będzie dostępna w programie. Pole wyboru w tej kolumnie decyduje o tym, czy forma płatności jest aktualnie aktywna w programie tzn. czy jest dostępny na liście form płatności. Zmiana następuje po kliknięciu na znaczniku. W polu W terminie należy wpisać po ilu dniach płatność jest wymagana.