Podstawowe okna programu > Firma > Okno Dane początkowe

Drukuj

Okno Dane początkowe

W tym oknie można wprowadzić informacje o wynikach działalności firmy, przed rozpoczęciem ewidencjonowania danych w programie.

 

Dane w tym oknie należy wprowadzić przed rozpoczęciem ewidencjonowania dokumentów w programie.

 

Okno podzielone jest na dwie części. Lewa część ma układ jednopoziomowego drzewka. W prawej części okna wyświetlany jest panel zawierający tabelę z listą miesięcy i związanych z nimi kwot oraz przyciski poleceń. Zawartość tabeli zależy od wyboru pozycji na drzewku w lewej części okna. Układ zestawu paneli jest wybrany spośród czterech dostępnych paneli, w zależności od ustalonych w ustawieniach firmy zasad opodatkowania.

 

Dostępne są panele:

hmtoggle_plus1KPiR

hmtoggle_plus1Ewidencja przychodu

hmtoggle_plus1Rejestr VAT sprzedaży

hmtoggle_plus1Rejestr VAT zakupu