Strona startowa

Drukuj

Dialog Ustawianie znacznika

W tym dialogu można ustawić (przypisać) znacznik dla elementów zaznaczonych na liście w oknie, z którego został wywołany ten dialog.

 

Znacznik

Z rozwijanej listy należy wybrać znacznik, który zostanie przypisany.

OK

Wybranie tego przycisku ustawia znacznik.

Anuluj

Wybranie tego przycisku zamyka dialog bez ustawiania znacznika.