Strona startowa

Drukuj

Dialog Wyszukiwanie według wielu parametrów

W tym dialogu można ustalić warunki wyszukiwania dla wyboru według kilku parametrów dostępnych w opisie elementów kartoteki, dla której został wywołany ten dialog.

 

Parametr (o nazwie dostępnej w opisie elementu kartoteki)

W polach na każdego z parametrów należy wpisać ciąg znaków, który będzie dopasowywany podczas wyszukiwania. Kliknięcie podkreślonego opisu na, spowoduje zmianę na wyszukiwanie dla zakresu opisanego w polach od i do. Kliknięcie podkreślonego opisu na, spowoduje powrót do wyszukiwania według jednej wartości.

Sortuj wg

Z tej rozwijanej listy można wybrać nazwę jednego z parametrów, według którego powinien zostać posortowany wynik wyszukiwania.

Zachowaj jako

W tym polu można wpisać nazwę pod jaką zdefiniowane warunki wyszukiwania zostaną zapisane. Zapisana nazwa będzie widoczna na liście wyborów jako nowy wybór zależny szablonu Szukaj.

OK

Wybranie tego przycisku uruchamia wyszukiwanie i ewentualnie zapisuje zdefiniowane kryterium.

Anuluj

Wybranie tego przycisku zamyka dialog bez uruchamiania wyszukiwania.