Strona startowa

Drukuj

Dialog Wyszukiwanie według jednego parametru

W tym dialogu można ustalić warunki wyszukiwania dla wyboru według jednego parametru dostępnego w opisie elementów kartoteki, dla której został wywołany ten dialog.

 

Szukaj od.. do.. lub Szukaj na..

Ten przycisk jest przełącznikiem wyszukiwania według jednej wartości lub w zakresie.

Parametr (o nazwie zgodnej z wywołanym)

W tym polu na należy wpisać ciąg znaków, który będzie dopasowywany podczas wyszukiwania. Jeżeli przełączone zostanie wyszukiwanie dla zakresu należy wykorzystać pola od i do.

Zachowaj jako

W tym polu można wpisać nazwę pod jaką zdefiniowane warunki wyszukiwania zostaną zapisane. Zapisana nazwa będzie widoczna na liście wyborów jako nowy wybór zależny szablonu stanowiącego podstawę zdefiniowanego kryterium.

OK

Wybranie tego przycisku uruchamia wyszukiwanie i ewentualnie zapisuje zdefiniowane kryterium.

Anuluj

Wybranie tego przycisku zamyka dialog bez uruchamiania wyszukiwania.