Podstawowe okna programu > Pasek stanu

Drukuj

Pasek stanu

Pasek stanu znajduje się u dołu głównego okna programu. Lewa część paska stanu zawiera opis pozycji menu. Opis ukazuje się podczas przeglądania menu (przesuwania myszy).

 

Po prawej stronie dla otwartej firmy pasek stanu zawiera informacje o:

stanie połączenia z Sage Connect (kliknięcie otwiera okno konfiguracji Sage Connect),

stanie synchronizacji z Sage Connect (kliknięcie otwiera okno prezentujące wykonywane Zadania na Sage Connect),

oczekujących na import dokumentach na Sage Connect (kliknięcie otwiera okno Dokumenty na Sage Connect umożliwiające import dokumentów),

nazwie aktualnie wybranej firmy (kliknięcie otwiera okno logowania do firmy),

nazwie zalogowanego użytkownika (kliknięcie otwiera okno logowania do firmy),

wybranym roku (kliknięcie otwiera okno wyboru roku),

bieżącej dacie w programie (kliknięcie otwiera okno umożliwiające zmianę aktualnej daty).