Podstawowe okna programu > Pasek narzędziowy

Drukuj

Pasek narzędziowy

Pasek narzędziowy jest elementem okna programu standardowo umieszczony pod paskiem menu i zawiera przyciski, które po kliknięciu otwierają okna poszczególnych funkcji programu. Przyciski paska narzędziowego w oknie "bez firmy" odpowiadają poleceniom menu Firma, natomiast po otwarciu danych firmy następuje zmiana przycisków paska i odpowiadają one poleceniom menu Funkcje.

 

Do pracy bez paska narzędziowego, można go schować usuwając znacznik tag przy poleceniu Pasek narzędziowy menu Okno, okna programu.