Podstawowe okna programu > Pasek menu

Drukuj

Pasek menu

Pasek menu jest elementem okna programu położonym poniżej paska z nazwą otwartego okna programu. Znajdują się na nim kolejne wyrazy będące nazwami menu. Menu to grupa poleceń związanych tematycznie. W celu wybrania i rozwinięcia odpowiedniego menu należy kliknąć na nim myszą lub wybrać lewy przycisk Alt + podkreślona litera w nazwie menu. Pasek menu zawiera następujące menu:

 

W oknie programu bez firmy:

Firma

Okno

Pomoc

 

W oknie programu z otwartą firmą:

Firma

Funkcje

Kartoteki

Aktywacja

Okno

Pomoc