Nieobecności > Urlopy związane z rodzicielstwem > Urlop wychowawczy

Drukuj

Urlop wychowawczy

Przed rejestracją urlopu związanego z rodzicielstwem zalecane jest utworzenie okresu pomocniczego, w którym urlop zostanie rozliczony. Rozliczenie wykonywane jest w okresie z szablonem listy płac Urlop wychowawczy.

 

1.Wskaż na kalendarzu pracownika dzień rejestracji urlopu.

2.Z rozwijanego menu pod przyciskiem Nieobecności wybierz Rejestracja nieobecności Rodzicielskich.

3.W oknie Rejestracja nieobecności Urlop z rozwijanego menu Zdarzenie wybierz Urlop wychowawczy.

hmtoggle_plus1Czas trwania nieobecności

4.Aby wstawić i zrealizować zdarzenie kliknij przycisk Zatwierdź.

5.W oknie edycji elementu kadrowego Informacja o świadczeniu/przerwie RSA sprawdź ustawienia elementu. Aby kontynuować kliknij przycisk Zapisz.

6.W oknie edycji elementu kadrowego Podstawy składek z tytułu urlopu wychowawczego sprawdź ustawienia elementu. Aby kontynuować kliknij przycisk Zapisz.

7.W oknie edycji elementu kadrowego Rozliczenia podstaw składek z tytułu urlopu wychowawczego sprawdź ustawienia elementu. Aby kontynuować kliknij przycisk Zapisz.

 

Jeśli wykorzystywany jest również okres Podstawowy pełny należy pamiętać o odpięciu od niego wzorców pracowników rozliczanych w okresach pomocniczych.