Umowy cywilnoprawne > Umowa z art.13 pkt 7 - rozliczenie

Drukuj

Umowa z art.13 pkt 7 - rozliczenie

Domyślnie realizacja zdarzenia Rozliczenie umowa z art.13 pkt 7 przypisuje pracownika do wzorca Płatność przelewem (um. cywilnoprawnej). Lista akcji podstawowych i warunkowych dla zdarzenie znajduje się na zakładce Akcje.

Więcej: Zakładka Atrybuty >>

Więcej: Zakładka Akcje >>

 

Przed rozliczeniem umowy zalecane jest utworzenie okresu pomocniczego, w którym umowa zostanie rozliczona. Umowy cywilnoprawne rozliczane są w okresach z szablonem listy płac Umowy cywilnoprawne.

 

Aby zrealizować zdarzenie Rozliczenie umowy z art.13 pkt 7

W oknie zdarzenia, z rozwijanego menu Transakcja wybierz rozliczaną umowę. Przycisk Zatwierdź uruchomi realizację zdarzenia.

W oknie Edycja elementu kadrowego "Umowa z art.13 pkt 7" prezentowane jest rozliczenie umowy.

 

Dane dla rozliczeń umów z art. 13 pkt 7 można również edytować na zakładce Dane kadrowe w zestawie kadrowym Umowy \ Umowy z art.13 pkt 7.

 

 

Dowiedz się więcej:

Edycja zrealizowanych rozliczeń transakcji

Pilnowanie kolejności rozliczeń

Rozliczanie zasiłków

Umowa z art.13 pkt 7 - rejestracja Umowa z art.13 pkt 9 - rejestracja