Umowy cywilnoprawne > Umowa o dzieło - rozliczenie

Drukuj

Umowa o dzieło - rozliczenie

Domyślnie realizacja zdarzenia Rozliczenie umowy o dzieło przypisuje pracownika do wzorca Płatność przelewem (um. cywilnoprawnej). Lista akcji podstawowych i warunkowych dla zdarzenie znajduje się na zakładce Akcje.

Więcej: Zakładka Atrybuty >>

Więcej: Zakładka Akcje >>

 

Przed rozliczeniem umowy zalecane jest utworzenie okresu pomocniczego, w którym umowa zostanie rozliczona. Umowy cywilnoprawne rozliczane są w okresach z szablonem listy płac Umowy cywilnoprawne.

 

Aby zrealizować zdarzenie Rozliczenie umowy o dzieło

W oknie zdarzenia, z rozwijanego menu Transakcja wybierz rozliczaną umowę. Przycisk Zatwierdź uruchomi realizację zdarzenia.

W kolejnych oknach:

1.Edycja elementu kadrowego "Umowa o dzieło" – prezentowane jest rozliczenie umowy o dzieło.

2.Rachunek za umowę o dzieło – możesz ustawić parametry, a następnie wydrukować rachunek za umowę o dzieło. Zaznaczenie Wyświetlenie wyników raportu w programie MS Office umożliwia przygotowanie własnego formularza w programie MS Word.

3.Wybierz rozliczenie – wybierz rozliczenie, które chcesz wydrukować. Zaznaczenie opcji Wszystkie rozliczenia spowoduje utworzenie podglądu wydruku wszystkich rozliczeń na liście.

 

Dane dla rozliczeń umów o dzieło można również edytować na zakładce Dane kadrowe w zestawie kadrowym Umowy \ Umowy o dzieło.

 

 

Dowiedz się więcej:

Edycja zrealizowanych rozliczeń transakcji

Pilnowanie kolejności rozliczeń

Rozliczanie zasiłków

Umowa o dzieło - rejestracja Umowa z prawami autorskimi - rejestracja