Strona startowa

Drukuj

Zmiany w wersji 2020.1b

Aktualizacja zawiera również poprawki z wersji 2020.1a >>

 

Aktualizacja przeznaczona jest dla wersji 2020.1 oraz 2020.1a.

 

W przypadku, gdy została zainstalowana wersja 2020.1.a i nie zostały naliczone okresy podatkowe (Miesiące – Lata) należy wykonać tą operację w wersji 2020.1.b.

 

Deklaracje PIT, IFT

Dodano obsługę tworzenia e-deklaracji:

PIT-11(25),

IFT-1/IFT-1R(15),

PIT-4R(9),

PIT-8AR(8).

 

Raport PIT-11(25) umożliwia wpisanie numeru informacji (kolejnego numeru składanej deklaracji). Numery wykazywane są tylko na deklaracjach papierowych. Obsługa numeru informacji dla deklaracji elektronicznych zostanie przygotowana w kolejnych wersjach.

 

Ustawione wartości parametrów na rok 2020

Element kadrowy

Obowiązuje

Wartość

maks. roczna podst. wym. skł. na ub. emer. i rent.

od 2020-01-01

156810,00 zł

maksymalna podstawa wymiaru skł. na dobrowolne ub. chorobowe

od 2020-01-01

13067,50 zł

Wzorzec Właściciel element Podstawa naliczenia składki ZUS (właściciel)

 

od 2020-01-01

3136,20 zł

 

 

Uwagi do konwersji

Przed konwersją firmy do kolejnej wersji zalecane jest zamknięcie rozliczonych okresów płacowych. W przeciwnym wypadku niektóre naliczenia mogą ulec zmianie. Jeśli po konwersji występuje potrzeba otwarcia okresu zamkniętego przed konwersją, należy sprawdzić poprawność naliczeń lub w razie niezgodności usunąć okres i dodać ponownie.

 

 

Konwersję firmy można wykonać z wersji 2020, 2020.1, 2020.1a.

 

Pozostałe uwagi dotyczące modułu

Nie należy w jednym okresie płacowym rozliczać dla danego pracownika wynagrodzeń mających różny tytuł ubezpieczenia, np. wynagrodzeń z umowy o pracę i wynagrodzeń z umowy zlecenia z ubezpieczeniami. W takim przypadku należy utworzyć dwa oddzielne okresy płacowe: okres płacowy do rozliczania wynagrodzeń z umów o pracę i okres płacowy do rozliczania wynagrodzeń z umów zleceń z ubezpieczeniami. Analogicznie w oddzielnych okresach należy rozliczać również zasiłek macierzyński, zasiłek ojcowski oraz zasiłek wychowawczy.

W przypadku konieczności zmiany elementów typu miesięczne koszty uzyskania, miesięczna ulga podatkowa wprowadzana wartość musi obowiązywać przez cały miesiąc kalendarzowy. Przykładowo, jeśli pracownik został zatrudniony 10 lutego i ma mieć zerową ulgę podatkową lub koszty uzyskania przy dojazdach, to należy przyporządkować pracownika do odpowiedniego wzorca (odpowiednio “Zerowa ulga podatkowa” lub “Koszty uzyskania przy dojazdach”) od pierwszego dnia miesiąca, czyli od 1 lutego. W przypadku tworzenia okresów płacowych tworzonych z przesunięciem rozliczenia ZUS i podatku na kolejny miesiąc, to należy przyporządkować pracownika do odpowiedniego wzorca (odpowiednio “Zerowa ulga podatkowa” lub “Koszty uzyskania przy dojazdach”) od pierwszego dnia miesiąca, w którym następuje wypłata, czyli od 1 marca.

Aby prawidłowo wykonać raporty do MS Office należy posiadać zarejestrowaną wersję MS Office.