Ustawienia > PPK

Drukuj

PPK

Ustawienia sposobu komunikacji z instytucją finansową obsługującą w firmie pracownicze plany kapitałowe (PPK).

 

Dostępne ustawienia to:

generowanie i przesyłanie przez użytkownika pliku PPK (w formacie XML).

współpraca za pośrednictwem API instytucji finansowej.

 

Z obsługą PPK związane jest prawo użytkowników: Dostęp do zarządzania PPK.

 

hmtoggle_plus1Uwagi - wymiana plikowa

 

API konfiguracja

Jeśli jeszcze nie posiadasz umowy z instytucją finansową skonfiguruj współpracę za pośrednictwem API w następujący sposób:

1.W polu rozwijanej listy Wybór API wskaż API instytucji finansowej obsługującej PPK w firmie.

2.Kliknij przycisk Zarejestruj umowę i wypełnij formularz rejestracyjny.

3.Po zakończonej rejestracji kliknij przycisk Ustaw dane autoryzacyjne. Zapisz Secret CODE oraz Numer umowy w bezpiecznym miejscu (dane te są potrzebne w przypadku ponownej konfiguracji autoryzacji API).

 

Jeśli posiadasz umowę z instytucją finansową kliknij przycisk Ustaw dane autoryzacyjne i wprowadź otrzymany przy rejestracji numer autoryzacyjny (Secret CODE) oraz numer umowy dla API instytucji finansowej.

 

Zobacz także:

Zarządzanie PPK