Umowy cywilnoprawne > Umowa zlecenie bez określonej kwoty - rejestracja

Drukuj

Umowa zlecenie bez określonej kwoty - rejestracja

Domyślnie realizacja zdarzenia Umowa zlecenie (bez określonej kwoty) przypisuje pracownika do wzorców Współpracownik i Umowy cywilnoprawne. Lista akcji podstawowych i warunkowych dla zdarzenie znajduje się na zakładce Akcje.

Więcej: Zakładka Atrybuty >>

Więcej: Zakładka Akcje >>

 

Aby zrealizować zdarzenie Umowa o zlecenie (bez określonej kwoty)

Przycisk Zatwierdź uruchomi realizację zdarzenia.

W kolejnych oknach:

1.Edycja elementu kadrowego "Umowa zlecenie (bez określonej kwoty)" – uzupełnij parametry dla zawieranej umowy. Jeśli umowa rozliczana będzie w kilku częściach, to w polu domyślna wartość rozliczenia wprowadź kwotę częściowego rozliczenia. Jeśli umowa rozliczana będzie według stawki godzinowej, to w polu kwota wynagrodzenia za godzinę podaj domyślną stawkę godzinową dla zawieranej umowy. Przy uzupełnianiu danych umowy należy pamiętać o podaniu daty zakończenia.

2.Umowa zlecenie – możesz ustawić parametry, a następnie wydrukować umowę o dzieło. Zaznaczenie Wyświetlenie wyników raportu w programie MS Office umożliwi przygotowanie własnego formularza w programie MS Word.

3.Wybierz umowę – wybierz umowę, której podgląd \ wydruk chcesz uzyskać.

 

Jeśli pracownik nie ma wprowadzonych informacji o zgłoszeniu do ubezpieczeń ZUS, program wyświetli zapytanie czy wypełnić deklarację zgłoszeniową ZUS dla tej umowy. Wybranie Tak otworzy okno wprowadzania danych dla zestawu kadrowego Zgłoszenie ZUA/ZZA.

 

Dane umów zlecenia można również edytować na zakładce Dane kadrowe w zestawie kadrowym Umowy \ Umowy zlecenia.

 

Automatyczne generowanie rozliczeń Automatyczne generowanie rozliczeń

 

 

Dowiedz się więcej:

Rozliczenie umowy zlecenie

Dane kadrowe

Dane kadrowe - transakcje

Zgłoszenie do ubezpieczeń ZUS ZUA/ZZA

 

Umowa zlecenie - rejestracja Umowa zlecenie - rozliczanie