Strona startowa

Drukuj

Pasek narzędziowy w oknie definicji raportu

W górnej części okna definicji raportu znajduje się pasek narzędziowy, zawierający narzędzia pomocne przy wpisywaniu danych oraz przy zmianie aktualnie wyświetlanej definicji.

 

W momencie, w którym wpiszesz lub zmodyfikujesz dowolną informację w oknie definicji raportu, musisz zatwierdzić lub anulować zmiany.

 

Zapisz Zatwierdza wprowadzone zmiany (Shift+Enter).

Anuluj Anuluje zmiany (Alt+Enter).

 

Będąc w oknie definicji raportu możesz dodać nową definicję.

 

b_dodaj1 Nowy... – dodaje nową definicję raportu (Ctrl+szary plus).

 

Będąc w oknie definicji raportu możesz zmienić aktualnie oglądaną definicję, wybierając ją spośród wszystkich definicji w programie.

 

b_group1

 

Lista grupy – wyświetla listę wszystkich definicji raportów umożliwiającą szybkie przejście do wskazanego raportu.

 

b_first1

 

Pierwszy – pierwszy raport w grupie (Ctrl+Home).

 

b_last1

 

Ostatni – ostatni raport w grupie (Ctrl+End).

 

b_prev11

 

Poprzedni – poprzedni raport w grupie (Ctrl+strzałka w lewo).

 

b_next10

 

Następny – następny raport w grupie (Ctrl+strzałka w prawo).