Ustawienia > Wysyłanie zabezpieczonych e-maili

Drukuj

Wysyłanie zabezpieczonych e-maili

Ustawienia są dostępne w zależności od posiadanej licencji.

 

Użytkownik konfigurujący wysyłkę e-maili powinien mieć nadane prawo Zarządzanie wysyłką mailem.

 

Okno ustawień umożliwia konfigurację parametrów wysyłki e-maili do pracowników.

 

Zabezpieczenie załącznika hasłem

Grupa ustawień zawiera element kadrowy przechowujący:

Hasło zabezpieczające pliki PDF wysłane do pracownika (domyślnie numer PESEL pracownika).

Adres e-mail pracownika (domyślnie E-mail pracownika).

Aby zrezygnować z zabezpieczenia hasłem odznacz pole Hasło.

 

Konfiguracja poczty

W polach Tytuł e-mail oraz Treść e-mail można wprowadzić tytuł i treść wysyłanych wiadomości. Treść generowanego dla pracownika raportu dołączana jest w formie pliku PDF.

 

Microsoft Outlook – zaznacz, aby prowadzić wysyłkę za pośrednictwem programu MS Outlook. Przygotowane wiadomości zostaną otwarte w programie MS Outlook i możliwa będzie ich edycja.

SMTP – konfiguracja wysyłki ze skrzynki pocztowej bez pośrednictwa programu MS Outlook. Wiadomości będą wysyłane bez możliwości edycji ich treści. Parametry skrzynki SMTP należy wprowadzić zgodnie z instrukcjami administratora serwera poczty. Aby kopię wysłanej wiadomości przesłać również na adres e-mail nadawcy, z którego prowadzona jest wysyłka zaznacz pole Wyślij kopię do siebie.

 

Poprawność konfiguracji skrzynki SMTP można sprawdzić klikając przycisk Testuj SMTP.

 

Zabezpiecz podpisem elektronicznym

Przed zaznaczeniem tej opcji konieczne jest ustawienie Certyfikatu zabezpieczającego w zakładce Podpis elektroniczny. Zaznaczenie opcji pozwala na podpisywanie wysyłanych wiadomości.

 

Wysyłka wiadomości do pracowników

Ustawienia wysyłki wykorzystywane są przez raporty (np. Paski wynagrodzeń, Skierowanie na badania, ZUS Z-3, ZUS Z-3a, PIT-11). Wysyłka do pracowników wykonywana jest z okna podglądu wydruku raportu przyciskiem btn_send_mail. Jeśli podgląd wydruku raportu przygotowany został dla wielu pracowników z zaznaczonym parametrem "z zakładkami" wtedy przycisk umożliwi wybór akcji:

Bieżący pracownik – wiadomość wysłana zostanie dla aktualnie wyświetlanego pracownika.

Wszyscy pracownicy – wiadomości wysłane zostaną dla wszystkich pracowników w oknie podglądu raportów.

Jeśli element kadrowy przechowujący hasło pracownika nie ma uzupełnionej wartości wtedy wyświetlany jest dialog umożliwiający ręczne wprowadzenie hasła zabezpieczającego raport PDF.