Umowy cywilnoprawne > Umowa z prawami autorskimi - rejestracja

Drukuj

Umowa z prawami autorskimi - rejestracja

Domyślnie realizacja zdarzenia Prawa autorskie przypisuje pracownika do wzorców Współpracownik i Umowy cywilnoprawne. Lista akcji podstawowych i warunkowych dla zdarzenie znajduje się na zakładce Akcje.

Więcej: Zakładka Atrybuty >>

Więcej: Zakładka Akcje >>

 

Aby zrealizować zdarzenie Prawa autorskie

Przycisk Zatwierdź uruchomi realizację zdarzenia.

W kolejnych oknach:

1.Edycja elementu kadrowego "Prawa autorskie" – uzupełnij parametry dla zawieranej umowy. Jeśli umowa rozliczana będzie w kilku częściach, to w polu domyślna wartość rozliczenia wprowadź kwotę częściowego rozliczenia. Przy uzupełnianiu danych umowy należy pamiętać o podaniu daty zakończenia.

2.Umowa o dzieło z przekazaniem praw autorskich – możesz ustawić parametry, a następnie wydrukować umowę o dzieło. Zaznaczenie Wyświetlenie wyników raportu w programie MS Office umożliwia przygotowanie własnego formularza w programie MS Word.

3.Wybierz umowę – wybierz umowę, którą chcesz wydrukować.

 

Jeśli pracownik nie ma wprowadzonych informacji o zgłoszeniu do ubezpieczeń ZUS, program wyświetli zapytanie czy wypełnić deklarację zgłoszeniową ZUS dla tej umowy. Wybranie Tak otworzy okno wprowadzania danych dla zestawu kadrowego Zgłoszenie ZUA/ZZA.

 

Automatyczne generowanie rozliczeń Automatyczne generowanie rozliczeń

 

 

Dowiedz się więcej:

Dane kadrowe

Dane kadrowe - transakcje

Zgłoszenie do ubezpieczeń ZUS ZUA/ZZA

 

 

Umowa o dzieło - rozliczenie Umowa z prawami autorskimi - rozliczenie