Strona startowa

Drukuj

Status pracowników

Rozwijana lista Status zwiera podstawowe kryteria służące do wyszukiwania pracowników o charakterystycznych cechach. Aby ograniczyć listę pracowników do pracowników danej kategorii, wybierz:

 

Aktualni pracownicy – pracownicy aktualnie zatrudnieni na etacie HEAD1 lub na podstawie umów cywilnoprawnych PAPER2, niearchiwalni.

Archiwalni – pracownicy przeniesieni do archiwum, pracownicy z flagą Archiwalny. Ustawienie flagi Archiwalny powoduje trwałe przesunięcie pracownika do archiwum od okresu, w którym zaznaczono flagę, do momentu jej zmiany.

Pracownicy etatowi – pracownicy zatrudnieni na etacie, ze znacznikiem B_HEAD3 (tu będą wyświetlani pracownicy przypisani do wzorca ustalonego w Ustawieniach jako etatowi).

Zleceniobiorcy – pracownicy zatrudnieni na umowę cywilnoprawną, ze znacznikiem PAPER2 (tu będą wyświetlani pracownicy przypisani do wzorca ustalonego w Ustawieniach jako umowy cywilnoprawne).

Z systemem wynagrodzeń – pracownicy zaznaczeni znacznikiem B_katpr, którzy nie są zatrudnieni, ale posiadają elementy systemu wynagrodzeń (np. zaległe wynagrodzenie po upływie terminu zakończenia umowy o prace lub umowy cywilnoprawnej).

Bez systemu wynagrodzeń – pracownicy, którzy nie są zatrudnieni ani nie posiadają elementów systemu wynagrodzeń.

Zaznaczeni – pracownicy zaznaczeni flagą flag_b.

Naliczeni w okresie – pracownicy, dla których został naliczony wybrany okres płacowy – ikona ico_nalicz, po najechaniu kursorem pojawia się dymek informujący kto i kiedy dokonał ostatniego naliczenia.

Pracownicy z błędami – pracownicy zaznaczeni znakiem ico_nalicz_z_bledami, dla których program nie wie jak obliczyć wszystkie elementy systemu wynagrodzeń, dla pracowników tych musisz uzupełnić brakujące informacje na zakładce Wynagrodzenia w oknie pracownika. Po najechaniu kursorem pojawia się dymek informujący kto i kiedy dokonał ostatniego naliczenia.

Zamknięci w okresie – pracownicy, dla których został zamknięty wybrany okres płacowy – ico_locked, po najechaniu kursorem pojawia się dymek informujący kto i kiedy dokonał ostatniego naliczenia.

Wszyscy – wszyscy pracownicy z bazy (również archiwalni).

 

Aby wywołać okno pracownika, podwójnie kliknij pracownika na liście.