Administracja > Użytkownicy e-Teczki

Drukuj

Użytkownicy e-Teczki

W tym oknie prezentowani są użytkownicy programu oraz przypisani do nich użytkownicy e-Teczki. Okno posiada dwa stany wyświetlania w zależności od posiadanych praw w systemie e-Teczka:

Tryb standardowy – wyświetlony jest tylko aktualnie zalogowany użytkownik Sage Kadry i Płace. W tym trybie użytkownik ma możliwość jedynie zmiany hasła w systemie e-Teczka.

Tryb administracyjny wyświetlani są wszyscy użytkownicy programu oraz połączeni do nich użytkownicy w systemie e-Teczki. W danym oknie możemy zmienić aktywność użytkownika, zmienić prawo do systemu e-Teczka oraz zresetować hasło użytkownikowi e-Teczki.

 

Na oknie dostępne są akcje:

Resetuj hasło – przycisk resetuje hasła w systemie e-Teczka dla zaznaczonych pracowników,

Aktywuj użytkownika – ustawia aktywność użytkownika,

Dezaktywuj użytkownika – usuwa aktywność użytkownika.

 

Na liście użytkowników dostępne są funkcje umożliwiające zmianę aktywności użytkownika oraz zmianę uprawnień w systemie e-Teczka.

 

Przycisk Zmień hasło dostępny jest tylko do aktualnie zalogowanego użytkownika i umożliwia on zmianę hasła w systemie e-Teczka.

 

Wprowadzone na oknie zmiany należy zatwierdzić przyciskiem Zapisz.

 

Zobacz także:

Użytkownicy - zakładka e-Teczka