Strona startowa

Drukuj

Pracownicy – zakładka Katalogi

Zakładka prezentuje strukturę katalogów pracowników.

 

Dodawanie/usuwanie katalogów

Za pomocą przycisków B_KATDOD1 B_KATUS1 można dodawać i usuwać katalogi i podkatalogi.

 

Dodawanie pracowników do katalogu

Dodawanie pracowników do katalogu wykonuje się przez przeciągnięcie pracownika lub zaznaczonej grupy pracowników z listy z prawej strony okna do wybranego katalogu.

Korzeń drzewka Katalog pracowników zawsze prezentuje wszystkich pracowników.

 

Usuwanie pracowników

Aby usunąć pracowników z katalogu należy:

1.Wejdź do wybranego katalogu.

2.Zaznacz pracowników do usunięcia z katalogu.

3.Z menu podręcznego dla listy pracowników wybrać polecenie Usuń z grupy.

 

Rozwijana lista Status służy do filtrowania znajdujących się w katalogu pracowników na podstawie statusu w wybranym okresie.

 

Właściwości katalogu

Za pomocą dostępnego z menu podręcznego polecenia Właściwości można zdefiniować Księgowy identyfikator grupy oraz wybrać czy katalog będzie uwzględniany przy podsumowaniu list płac.

 

Uprawnienia do katalogów

Za pomocą przycisku b_praw_do_kata otwierane jest okno Prawa do katalogów służące do konfiguracji dostępu użytkowników do katalogów. Ustawienia dostępu do danych >>

 

hmtoggle_plus1Menu podręczne

Zobacz także:

Drzewko katalogu pracowników

Pasek narzędziowy nad drzewkiem

Ustawienia dostępu do danych