Strona startowa

Drukuj

Logowanie

W tym dialogu należy podać informacje, dzięki którym program identyfikuje cię jako użytkownika uprawnionego do wykonywania określonego zakresu operacji na danych firmy.

 

Firma

W polu Firma widoczna jest nazwa firmy, dla której otwarte jest okno logowania. Aby wybrać inną firmę kliknij link Wyświetl listę firm a następnie w oknie listy firm wybierz firmę i kliknij przycisk Uruchom.

Zaloguj jako użytkownik Windows

Pole wyboru pozwala określić rodzaj konta, na które chcemy się zalogować. Gdy odznaczone logowanie wymaga podania nazwy i hasła użytkownika programu. Gdy zaznaczone zalogowany zostanie aktualny użytkownik systemu Windows.

Użytkownik

W tym polu podaj swoją nazwę użytkownika.

Hasło

W tym polu podaj hasło. Litery hasła, dla zabezpieczenia przed podglądaniem, będą wyświetlane w postaci gwiazdek.

 

Zaloguj

Wybranie tego przycisku spowoduje zalogowanie do wybranej firmy. Jeżeli nie masz prawa dostępu lub podasz nieprawidłowe hasło, pojawi się komunikat o braku autoryzacji.

Anuluj

Wybranie tego przycisku zamyka dialog pozostawiając otwarte okno programu.

 

Wyświetl listę firm

Otwiera okno listy firm umożliwiające zarządzanie dołączonymi do programu firmami oraz wybór logowania do innej firmy.