Listy płac > Dodawanie listy płac

Drukuj

Dodawanie listy płac

1.W oknie Listy płac kliknij przycisk Dodaj.

2.W oknie Nowa lista płac na zakładce Właściwości podaj:

Nazwę listy płac

Numer listy płac. Polecenie Wybór schematu numerowania w rozwijanym B_narzed1 menu pozwala zainicjować numerowanie listy płac na według zdefiniowanego schematu.

Podaj daty obowiązywania listy płac: Miesiąc listy, Data wypłaty, Miesiąc wypłaty.

Użycie opcji pokaż parametry przełącza widok umożliwiający zdefiniowanie poszczególnych dat dla rozliczeń: danych kadrowych, podatku dochodowego, ZUS.

3.Na zakładce Zestawy:

wybierz Domyślny zestaw elementów do wydruku np. Pracownik - definicje \ Listy płac \ Lista płac standardowa.

określ elementy naliczane na liście płac. Można to zrobić klikając przycisk b_dodaj_s lub przeciągając z prawej strony na lewą Zestawy elementów, Elementy kadrowo-płacowe i Elementy systemu wynagrodzeń. W pierwszej kolumnie można oznaczyć niebieską flagą flag_bb elementy, które chcemy aby były widoczne w oknie edycji danej listy płac. Jeśli nie został zaznaczony flagą żaden element, wtedy wyświetlane są wszystkie elementy.

4.Na zakładce Tworzenie:

Określ sposób przygotowania listy.
automatyczne tworzenie okresów i dodawanie pracowników do listy  na podstawie pozycji dodanych w sekcji Historia utworzone zostaną okresy płacowe. Pracownicy posiadający systemy wynagrodzeń w tworzonych okresach zostaną automatycznie dodani do listy płac.
twórz okresy dla pracowników przypisanych wyłącznie do grupy/działu  dla zaznaczonej opcji, za pomocą przycisku B_wyb_wz można wybrać wzorzec. Przypisani do wzorca pracownicy zostaną automatycznie dodani do listy płac.
ręczne tworzenie i modyfikowanie listy umożliwia na liście płac ręczne dodawanie i usuwanie pracowników.

Do listy w w sekcji Historia dodaj okresy rozliczane na liście płac.

hmtoggle_plus1Automatyczne tworzenie okresów
hmtoggle_plus1Dołączanie istniejących okresów

5.Kliknij przycisk Zapisz.

 

Zobacz także:

Tworzenie zestawów list płac

Dodawanie listy płac na podstawie istniejącej listy