Kartoteki > Zdarzenia i akcje

Drukuj

Zdarzenia i akcje

Kartoteka ta służy do przeglądania predefiniowanych zdarzeń dostarczonych z programem, ich modyfikowania i definiowania własnych zdarzeń.

Okno podzielone jest na dwie części. Pomiędzy nimi znajduje się linia podziału.

 

Panele z lewej strony okna:

Katalogi – drzewo katalogów zdarzeń. Wybór katalogu powoduje wyświetlenie listy zgrupowanych w nim elementów. Katalog główny wyświetla wszystkie elementy.

Klasy (widok katalogów) – drzewo katalogów klas zdarzeń. Klasy określają sposób grupowania zdarzeń ze względu na pewną ich właściwość.

Klasy (widok listy) – lista klas zdarzeń. Klasy określają sposób grupowania zdarzeń ze względu na pewną ich właściwość. Klasy zdarzeń dostarczonych z programem oznaczone są ikoną B_matrix1.

Wyszukiwanie – lista kryteriów wyszukiwania. Użytkownik może tworzyć własne kryteria wyszukiwania.

 

Jeśli jest  dany panel nie jest widoczny kliknij jego zakładkę na dole okna.

 

Pasek narzędziowy nad listą zdarzeń

 

hmtoggle_plus1Menu podręczne