Strona startowa

Drukuj

Zmiany w wersji 2020.1a

Naprawiono wydruk numeru rachunku bankowego firmy na przelewach generowanych z kartoteki Zakup.

Naprawiono wykazywanie rachunku bankowego kontrahenta na wydrukach dokumentów sprzedaży.

Naprawiono logowanie do firmy, dla której wykonany został raport Kontynuacja firmy bez dokumentów.

Naprawiono logowanie do firmy, dla której wykonany został raport Odcięcie danych do archiwum.

Naprawiono wyświetlanie ostrzeżenia o limicie gotówkowym dla dokumentów z rejestrem KASA.

Operacja grupowego zlecania przelewów nie będzie pomijać dokumentów oznaczonych jako MPP, gdy wyłączone jest grupowanie według odbiorcy (odznaczony parametr Przelew zbiorczy wg odbiorcy).

Usunięto błąd uniemożliwiający eksport dokumentów zamówień własnych.