Strona startowa

Drukuj

Zlecanie e-Przelewów

Operacja grupowa. Dla zaznaczonych nierozliczonych zobowiązań, na podstawie dodatkowych parametrów tej operacji, program przygotuje i zapisze grupę przelewów elektronicznych w module e-Dokumenty.

 

Przelew zostanie wypełniony danymi kontrahenta, rachunkiem bankowym kontrahenta, danymi firmy i rachunkiem bankowymi firmy (podanym w ustawieniach programu).

 

Jeśli domyślny rachunek firmowy nie jest obsługiwany elektronicznie lub użytkownik nie ma do niego prawa, aplikacja go nie wypełni (pozostanie pusty do uzupełnienia przez użytkownika w oknie przelewu w module e-Dokumenty).

 

Aby możliwe było wykonanie przelewów elektronicznych przy współpracy z Repozytorium Dokumentów programu Sage 50c, rachunek bankowy firmy powinien być wprowadzony również w Repozytorium Dokumentów.

 

Przelew z rachunku - z listy rozwijanej należy wybrać odpowiedni rachunek bankowy z którego zlecamy przelew. Rachunek ten można zmienić. Jeżeli rachunek nie jest zaznaczony, wybierane jest konto rejestru bankowego, jeśli pole jest zaznaczone - konto firmy.

 

Data przelewu - jeśli data nie jest wybrana, podpowiadany jest termin płatności zobowiązania.

 

Przelew zbiorczy według odbiorcy - po zaznaczeniu pola przelew zbiorczy tworzony jest według kontrahenta i rachunku wystawcy.

 

Wypełniaj pole Tytułem numerem dokumentu obcego - program wpisuje numer dokumentu handlowego. Dla przelewu zbiorczego wpisywane są kolejno numery wszystkich dokumentów. Jeśli przygotowane pole Tytułem jest za długie, pojawia się ostrzeżenie.