Strona startowa

Drukuj

Lista zapotrzebowań własnych

Okno prezentuje listę zapotrzebowań wprowadzonych przez użytkownika, z datą utworzenia oraz symbol magazynu, którego dotyczy dokument.

 

Okno zaopatrzone jest w przyciski Nowy i Usuń.

Po wybraniu przycisku Usuń pojawia się komunikat z prośba o potwierdzenie operacji usunięcia wybranego zapotrzebowania.

Przyciskiem Nowy wywołuje się okno Zapotrzebowanie własne, z opcjami ustalania wartości - Okno Opcje zapotrzebowania.

 

Wykonanie przynajmniej raz operacji Generuj zamówienie własne skutkuje zrealizowaniem zapotrzebowania.

 

Operacje dostępne w oknie.

 

Zobacz także:

okno Zapotrzebowanie własne