Strona startowa

Drukuj

Okno tworzenia firmy

W tym oknie możliwe jest przeprowadzenie operacji zakładania nowej firmy. Proces zakładania nowej firmy polega na zarejestrowaniu danych firmy. Program zapisuje te dane we wskazanym folderze (katalogu) na dysku.

 

Wypełniając kolejne pola należy pamiętać, że wprowadzone informacje będą widoczne na wydrukach generowanych w programie.

 

Nazwa i NIP firmy
W tych polach należy wpisać posiadany przez firmę numer identyfikacji podatkowej, nadany przez urząd skarbowy oraz pełną nazwę firmy. Taka nazwa będzie się pojawiać na wydrukach tworzonych w programie.

 

Skrót firmy
W tym polu należy wpisać skrót nazwy firmy przeznaczony do wykorzystywania w programie. Jednocześnie pojawi się on domyślną nazwą folderu (katalogu), w którym przechowywane będą pliki bazy danych firmy.

 

Lokalizacja danych
Ten przycisk polecenia otwiera okno dialogu Lokalizacja danych dla bazy Btrieve, w którym można wskazać katalog z danymi.

 

Utwórz nową firmę
Ten przycisk polecenia uruchamia proces tworzenia nowej firmy. Po utworzeniu firmy pojawia się okno, w którym należy wprowadzić numer seryjny programu.