Strona startowa

Drukuj

Zapotrzebowania, lista operacji

Operacje dostępne w oknie Lista zapotrzebowań własnych:

 

Usuwanie zapotrzebowań

Wybranie tej operacji powoduje usunięcie zaznaczonych na liście zapotrzebowań.