Strona startowa

Drukuj

Operacje w kartotece Kontrahentów

Eksport danych

Eksport do e-Dokumentów

Pokaż kontrahentów w e-Dokumentach

Tworzenie dokumentów

Zmiana warunków sprzedaży

Zmiana dodatkowych pól

Ustawianie znacznika

Usuwanie kontrahentów

Udostępnianie danych osobowych

Zmiana źródła danych osobowych