Strona startowa

Drukuj

Operacja Ustawianie znacznika

Znaczniki graficzne umożliwiają wyróżnianie wybranych elementów kartotek i tym samym łatwiejsze ich odnajdywanie. W programie jest zdefiniowanych 15 znaczników; opis związany z każdym ze wskaźników może być w każdej kartotece inny.

 

W katalogu System/Pomocnicze znajduje się raport Skrzat – menedżer znaczników, umożliwiający dopasowanie liczby znaczników w każdej z kartotek do konkretnych potrzeb w granicach od 15 do 128. Aby zwiększyć liczbę lub zmienić postać graficzną znaczników należy:

1.Przygotować 16-kolorową mapę bitową, zawierającą obrazy znaczników (szerokość – 14 pikseli, wysokość – 15 pikseli) ułożone po 8 znaczników w wierszu. (max 112 x 240 pikseli).i zapisać ją w pliku o nazwie ZNACZNIK.BMP.

2.Wkopiować ten plik do katalogu zawierającego program.

3.Uruchomić program ponownie.