Strona startowa

Drukuj

Operacja Eksport danych

Operacja ta umożliwia zapisanie wybranych danych w pliku tekstowym w (w wybranym formacie), skąd mogą one być odczytane przez inny program.

Formaty danych Format 2.0 Format 3.0

Procedura eksportu danych Format 2.0 Format 3.0

Rodzaje eksportu