Strona startowa

Drukuj

Okno Użyj

Okno jest wyświetlane po określeniu typu dokumentu i kontrahenta w oknie wystawiania dokumentu. Udostępnia ono wszystkie istniejące w systemie dane, które można wykorzystać podczas wystawiania dokumentu tego typu dla wybranego kontrahenta. Dane są pogrupowane według kategorii, oznaczonych zakładkami (jeśli w danej chwili brak jest pewnej kategorii danych, odpowiednia zakładka nie jest wyświetlana).

zakładki dla dokumentów zakupu

zakładki dla dokumentów magazynowych

zakładki dla dokumentów sprzedaży