Strona startowa

Drukuj

Okno - Opcje zapotrzebowania

Okno pomocnicze Opcje zapotrzebowania przedstawia listę dodatkowych pól precyzujących warunki robienia zapotrzebowań. Opcje wybrane za pomocą zaznaczenia pola ALL_WYB1 są zapamiętywane z każdym zapotrzebowaniem a także dla konkretnego użytkownika. Dzięki temu przy tworzeniu nowego zapotrzebowania system podpowiada ostatnio użyte przez użytkownika opcje.

 

Przy naliczaniu zapotrzebowania mogą być uwzględnione następujące wartości:

niezrealizowane zamówienia obce,

niewydana sprzedaż,

rezerwacje ręczne,

niezrealizowane zamówienia własne,

stany minimalne.

 

Po zaznaczeniu opcji Pokazuj to okno przy tworzeniu nowego zapotrzebowania okno będzie się automatycznie pojawiać przy tworzeniu nowego zapotrzebowania.

Pozycje towarowe można dodawać wybierając je na dokumencie, albo na podstawie zaznaczonych opcji.

Aby zatwierdzić wybór opcji, należy kliknąć przycisk OK, aby zrezygnować z wykonania operacji – przycisk Anuluj.

 

Zobacz także:

generowanie zamówień własnych

okno Zapotrzebowanie własne