Strona startowa

Drukuj

Kontrakt

Kontrakt jest dokumentem wyjściowym do wystawienia faktury zaliczkowej (przycisk Operacje).

 

W menu podręcznym widoczne jest polecenie Kontynuuj kontrakt wg nowych stawek VAT. Operację tę można wykorzystać w sytuacji zmiany stawki VAT obowiązującej dla towaru w trakcie realizacji kontraktu (np. zmiana 22% na 23%). Dotyczy ona części niezrealizowanej na kontrakcie. Jej cechy:

Program automatycznie wygeneruje i wystawi korektę kontraktu, która wykonuje zwrot częściowy ( ilości i wartości na tym dokumencie odpowiadać będą niezrealizowanej przez faktury zaliczkowe części kontraktu).

Automatycznie wygenerowany zostanie nowy kontrakt będący kontynuacją poprzedniego, ale wg nowych stawek VAT. Kontrakt ten obejmuje pozycje towarowe w ilościach i wartościach odpowiadających korekcie kontraktu. Podatek VAT przeliczony jest na nowo wg zmienionych stawek kartotekowych.

Automatycznie tworzy powiązanie pomiędzy kontraktem a jego kontynuacją (lista Dokumentów powiązanych).

Kontrakt może być wielokrotnie kontynuowany nowym kontraktem wg zasad określonych powyżej.

 

Zobacz także:

Faktury zaliczkowe

Korekta kontraktu

Dane podstawowe dokumentu

Wystawienie dokumentu sprzedaży