Strona startowa

Drukuj

Generowanie zamówień

przycisk Generuj zamówienie własne

 

Polecenie jest dostępne po zapisaniu zapotrzebowania. Użytkownik może wygenerować zamówienie tylko w magazynie, do którego ma uprawnienia. Należy wybrać z listy rozwijanej typ dokumentu oraz serię numeracji. W buforze kartoteki Zamówienia własne powstaną propozycje zamówień do dostawców którzy byli wskazani w zapotrzebowaniu. Przed wystawieniem dokumentu można zmienić zamawianą ilość lub dodać/usunąć pozycje.

 

Propozycja zamówienia własnego utworzona na podstawie wyliczonego zapotrzebowania jest zapisywana do bufora i pozostawiona tam do akceptacji użytkownika.